Nazwa, dane adresowe

URZĄD  MIASTA  I  GMINY
W  SZAMOCINIE
 
ul.  Plac  Wolności  19
64-820 SZAMOCIN
 
tel.  067 28 48 003
tel/fax  067 28 48 065
 
BS Chodzież O/Szamocin
18 8945 0002 3900 0101 2000 0010
 
UWAGA !!!
Wpłaty za udostepnienie danych osobowych
prosimy dokonywać na konto nr
84 8945 0002 3900 0101 2000 0180
 
  
Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie
 
 PONIEDZIAŁEK 700 – 1500
 WTOREK  700 – 1500
 ŚRODA  700 – 1500
 CZWARTEK  700 – 1500
 PIĄTEK  700 – 1500