Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 grudnia 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 53 i nr 54 położonych w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2021 r. o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaz działki nr 591/10 położonej w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 października 2021 r. o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaz działki nr 591/16 położonej w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 sierpnia 2021 r. o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Atanazynie dz. 492/3

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 sierpnia 2021 r. o pierwszym ustnym przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szamocinie ul. Marc

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 sierpnia 2021 r. o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Szamocinie dz. 591/5 i 591/

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 sierpnia 2021 r. o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Szamocinie dz. 591/6 i 591/

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lipca 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Szamotach

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 lipca 2021 r. o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 lipca 2021 r. o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej położonej w Atanazynie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 czerwca 2021 o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Szamocin

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 maja 2021 o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Heliodorowie nr 262/2

Ogłoszenie działka  nr 262/2.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2021 o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Laskowie nr 274/1

Ogłoszenie Laskowo nr 274/1.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2021 o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Szamocinie nr 591/6, 591/8

Ogłoszenie nr 591/6, 591/8 i 591/10.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2021 o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Szamocinie nr 591/5, 591/9

Ogłoszenie nr 591/5, 591/9 i 591/16.pdf

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipie działka nr 368/14

Ogłoszenie działka nr 368/14.pdf

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Szamocinie, przy ul. Noteckiej działki nr 120/22,

Ogłoszenie działki nr 120/22, 120/23 i 120/24.pdf

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nałeczy działka nr 41/4

Ogłoszenie działka nr 41/4.pdf

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 marca 2021r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Szamocin położonym

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek rolnych niezabudowanych położonych w Szamocinie nr 845/2 i 846/2

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Atanazynie działka nr 492/3

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki rolnej położonej w Szamotach działka nr 250

Ogłoszenie.pdf

Załącznik.doc

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej położonej w Szamotach działka nr 442

Szamoty działka nr 442.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Szamocinie działka nr 845/1 i działka 846/1

Szamocin działka nr 845/1 i działka 846/1.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Szamocinie działka nr 677

Szamocinie działka nr 677.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Laskowie działka nr 274/1

Laskowo.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej położonej w Atanazynie działka nr 393

Atanazyn.pdf

Zarząd Powiatu Chodzieskiego działając w imieniu Powiatu Chodzieskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki - GN.6840.5.2020

Zarząd Powiatu Chodzieskiego działając w imieniu Powiatu Chodzieskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki - GN.6840.5.2020

 Zarząd Powiatu Chodzieskiegodziałając w imieniu Powiatu Chodzieskiego
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki, położonej w Szamocinie przy ul. Staszica nr 3 i nr 4

1

Adres nieruchomości

Szamocin, ul. Staszica nr 3 i nr 4

2

Oznaczenie

nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Jednostka ewidencyjna: Szamocin-miasto, obręb ewidencyjny: 300105_4.0001, miasto Szamocin, miejscowość: Szamocin, numer działki 729/1, opis użytku tereny mieszkaniowe ,,B”, powierzchnia 0.7195 ha, KW PO1H/000026776/4 – Sąd Rejonowy w Chodzieży, właściciel Powiat Chodzieski.

3

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia działki 0.7195 ha, budynek nr 1 – 202,40 m2, budynek nr 2 – 895,23 m2, budynek gospodarczy – 163,63 m2.

4

Opis nieruchomości

Działka nr 729/1, położona w Szamocinie przy ul. Staszica nr 3 i nr 4 zabudowana jest 3 budynkami: budynkiem gospodarczym, budynkiem o charakterze mieszkalnym (po zlikwidowanym Domu Dziecka) i budynkiem o charakterze w części mieszkalnym i w części administracyjnym. Lokalizacja dobra ze względu na bliskość centrum miasta. Nieruchomość położona jest w śródmieściu. Posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Bezpośredni dostęp do drogi. Budynek gospodarczy murowany w złym stanie technicznym, pełni funkcję pomocniczą. Budynek nr 1 o powierzchni użytkowej 202,40 m2, wolnostojący, dwukondygnacyjny z dobudowaną klatką schodową, stan techniczny dobry. Posiada instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie centralne gazowe. Stolarka drzwiowa drewniana i z płyt pilśniowych. Stolarka okienna PCV. Posadzki cementowe pokryte płytkami ceramicznymi i panelami podłogowymi. Budynek nr 2 o powierzchni użytkowej 895,23 m2, wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem (nieużytkowy), podpiwniczony. Stolarka drzwiowa drewniana i z płyt pilśniowych, stolarka okienna PCV. Posadzki cementowe pokryte płytkami ceramicznymi, panelami podłogowymi, wykładziną dywanową, lastriko. 

Instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacja, gazowa. Ogrzewanie centralne – gazowe. W budynku znajduje się kotłowania obsługująca budynek nr 1. Stan techniczny obiektu dobry, wymaga remontu. Wybudowany przed 1939 r. Na piętrze w niektórych miejscach widoczne są ślady po zalaniu. Dach mikroprzecieki. Wskazana naprawa pokrycia dachowego, rynien. W części niezabudowanej teren zielony, boisko do gry w kosza, miejsce na kort tenisowy, altanka ogrodowa drewniana. Na terenie nieruchomości pomnik przyrody sosna wejmutka. Teren jest ogrodzony.

5

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin, uchwalonym uchwałą Nr XXX/163/94 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25.06.1994 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pilskiego Nr 12/94, poz. 95, który utracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 r., działka stanowiła teren oznaczony symbolem 42. UZ- istniejący Dom Dziecka – dawny dwór z połowy XIX wieku, wzniesiony prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego. Teren i obiekt objęty ochroną konserwatorską. Wszelkie działania inwestycyjne i remontowe muszą uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamocin, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/259/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018 r., działka przewidziana jest jako tereny zabudowy śródmiejskiej (symbol MU). Budynki zlokalizowane na działce dwór i oficyna wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla obszaru działki Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin wydał decyzję Nr 10/2026 z dnia 20 grudnia 2016 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek mieszkania zbiorowego z częścią biurową. Teren mieści się w obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji wyznaczonych uchwałą Nr XIII/114/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2016 r. poz. 3243). Z uwagi na status ochrony konserwatorskiej przyszły nabywca jest zobowiązany do utrzymania ww. budynków w niepogorszonym stanie technicznym z zachowaniem historycznego wyglądu i zabytkowej substancji oraz do korzystania z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości. 

6

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

7

 Cena wywoławcza

 Cena wywoławcza 800 000,00 zł.

 

8

 Obciążenia nieruchomości

 Księga wieczysta KW Nr PO1H/00026776/4 nie wykazuje obciążeń.

9

Zobowiązania

Nabywca jest zobowiązany do utrzymania ww. budynków w niepogorszonym stanie technicznym z zachowaniem historycznego wyglądu i zabytkowej substancji oraz do korzystania z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości. Ochrona pomnika przyrody sosny wejmutki.

10

Termin i miejsce przetargu

25 marca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Chodzieży  pokój nr 103 (budynek ,,B” Geodezji ) ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież, godz.12.00.

11

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

11.1

Wadium

wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 80 000,00 zł na konto Powiatu Chodzieskiego - Starostwa nr 53 8945 0002 0026 2004 2000 0040 w BS Chodzież, w terminie do 19 marca 2021 r. z zaznaczeniem : ,,Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szamocinie”

Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Powiatu Chodzieskiego.

Wpłacone wadium podlega:

1/ zaliczeniu na poczet ceny w przypadku wygrania przetargu,

2/ przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3/ zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, bez oprocentowania, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu.

 

11.2

Dokumenty

przedstawić:

- dowód wpłaty wadium,

 - dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

 - w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej.

12

Termin płatności

Cena podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

13

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży budynek ,,B” ul. Paderewskiego 2, pokój 103 lub pod tel. 67/28 127 35, w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00.

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest także na stronach internetowych: www.powiat-chodzieski.pl, www.bip.wokiss.pl/chodziezp/ - zakładka ,, Ogłoszenia”, ,,Wydział Geodezji” oraz na tablicy ogłoszeń przy urzędzie Starostwa Powiatowego w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1.

14

Uwagi

- Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) r. ,,Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu (...) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi”.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu Chodzieskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

-Budynek nr 1 oddany jest w trwały zarząd na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie i objęty jest umową użyczenia z Placówką Opiekuńczo -Wychowawczą ,,Rodzina” w Szamocinie. Trwały zarząd zostanie wygaszony do czasu zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży - część budynku objętego umową użyczenia nastąpi w terminie i na warunkach ustalonych z nabywcą.

 

Załączniki: Zdjęcia - pobierz pliki

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości położonej w Szamocinie przy ulicy Parkowej Ośrodek Przywodny nad jeziorem Siekiera z dnia 14 grudnia

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej połozonej w Heliodorowie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej połozonej w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 98/1 o pow. 816 m², położonej w Szamocinie przy ul. Marcinkowskie

Ogłoszenie.pdf

Zgłoszenie.pdf

oświadczenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szamocinie przy ul.Rynek 15

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Lipie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Lipiej Górze

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej położonej w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Heliodorowie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Szamocinie, przy ul. Noteckiej

Ogłoszenie.pdf