Jesteś tutaj:   

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dnia 1 września 2020 r.

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej -Laskowo

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej -Paderewskiego

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu 120/17, 120/18, 120/19, 120/20, 120/121 w Szamocinie 262/2 w Heliodorowie, 98/2 w Szamoc

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu lokal ul. Marcinkowskiego 58 i ul. Rynek 15

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiacej własność gminy szamocin przeznaczonej do zamiany dz. 520/7 Atanazyn

Wykaz.pdf

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich – działek 100/1, 101/3, 97/2, 99/1 położonych w Szamocinie

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dnia 1 lipca 2020

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin przeznaczonej do dzierżawy z dnia 26 maja 2020r.

Wykaz.pdf