STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SZAMOCINIE

Aneks do Statutu.pdf

Statut.pdf

Uchwała Nr 2/2014 Rady Pedagogicznej z dnia 7.03.2014r. " w sprawie zmian w Statucie Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie"