Podstawy prawne działania

Regulamin premiowania pracowników nie będacych nauczycielami dla Miejsko-Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Szamocinie

Statut Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnej Obsługi Oświaty w Szamocinie

Statut.pdf