Oświadczenia pracowników MGOPS dotyczące działalności gospodarczej

Oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej