Oświadczenia majątkowe pracowników MGOPS

Oświadczenie majątkowe za 2020 r - Małgorzata Kin

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2017 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf