Podstawy prawne działania

Zarządzenie nr 1/2005 z dnia 20.06.2005 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie w sprawie ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Mi

Uchwała nr XXIII/147/05 Rady MiG Szamocin z dnia 17.06.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/170/2001 Rady MiG Szamocin z dnia 27.04.2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia o

Zarządzenie nr 1/2001 z dnia 27.04.2001 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie w sprawie ustalenia regulaminu premiowania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka P

Uchwała nr XXII/170/2001 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27.04.2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości 1 punktu wynagrodzenia zasadniczego w zakładac

Uchwała nr 235/2001 Zarządu Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23.01.2001 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie