Sołectwo Atanazyn

Sołectwo Atanazyn

 
W skład sołectwa wchodzi wieś ATANAZYN
 
 
Sołtys
 
Jerzy Przystasz
Atanazyn
64-820 SZAMOCIN
 
tel. 067 28 48 079