Sołectwo Laskowo

Sołectwo Laskowo

 
W skład sołectwa wchodzą wsie:
LASKOWO, NOWY MŁYN, PIŁKA,
MIELIMĄKA
 
 
Sołtys
 
 Wiesława  Szulc
Laskowo
64-820 SZAMOCIN
 
tel. 067 28 49 203