Sołectwo Lipa

Sołectwo Lipa

 
W skład sołectwa wchodzi wieś LIPA
 
 
Sołtys
 
Agnieszka Jańczak
Lipa
64-820 SZAMOCIN
 
tel. 607 093 632