Podstawa prawna działania

Statut Szamocińskiego Ośrodka Kultury