Szamociński Ośrodek Kultury

 
Szamociński  Ośrodek  Kultury
64-820  SZAMOCIN
ul. 19 Stycznia 29b
 
dyrektor : Dariusz Rybarczyk 
 
tel. 067 28 48 148
fax  067 28 48 148