Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie Nr 122020 Dyrektora Szamocińskiego Ośrodka Kultury z dnia 14.12.2020 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej

Zarządzenie  Nr 122020.pdf

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Szamocińskiego Ośrodka Kultury z dnia 27.10.2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10

Zarządzenie  Nr 9/2020.pdf

Wykaz.pdf

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szamocińskiego Ośrodka Kultury z dnia 15.01.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w t

 Zarządzenie nr 2/2020.pdf