Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Oświadczenie majątkowe Ireny Pawlak za 2009 rok

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe Aldony Sałek za 2009 rok

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe Aldony Sałek za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe Ireny Pawlak za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe Aldony Sałek za 2005 rok

Oświadczenie majątkowe Ireny Pawlak za 2005 rok

Oświadczenie majątkowe Ireny Pawlak za 2004 rok

Oświadczenie majątkowe Aldony Sałek za 2004 rok