Zarządzenia kierownika jednostki

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 5/2020.pdf

Zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie.

Zarządzenie nr 5/2010.pdf

Zarządzenie nr 4/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzęd

Zarządzenie nr 4/2010.pdf

Zarządzenie nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie nr 3/2010.pdf

Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych,w tym na kier

Zarządzenie Nr 2/2010.pdf

Zarządzenie nr 1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie nr 1/2010pdf

Zarządzenie Kierownika nr 16/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwenteryzacji rzeczowych składników majątku gminy

Zarządzenie Kierownika nr 16/2009.pdf

Zarządzenie Kierownika nr 17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Zarządzenie Kierownika nr 17/2009.pdf

Zarządzenie Kierownicze Nr 15/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Zarządzenie Nr 15/2009.pdf

Zarządzenie Kierownika Nr 14/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 30 października 2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 14/2009.pdf

Zarządzenie Nr 13/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2009 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Zarządzenie Nr 13/2009.pdf

Zarządzenie Nr 12/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 września 2009r. w sprawie powołania komisji na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 17 wrezśnia 2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Zarządzenie Nr 11/2009.pdf

Zarządzenie Kierownika Nr 6/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Kierownika Nr 6/2009.pdf

Zarządzenie nr 16/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Zarzadzenie Nr16/2008.pdf

Zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 07 listopada 2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Zarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie nr 13/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Zarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie nr 10/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Zarządzenie.pdf

Zarządzenie Nr 9/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej konkursu pn. "Tu żyję, tu mieszkam".

Nr 9.pdf 

Zarządzenie nr 6/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2008r.

zarządzenie_6.pdf

Zarządzenie nr 5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 4/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szamocin.

Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 3/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2008r w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 2/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2007r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2007.

Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 30 listopada 2007r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2007

Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2007.

Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 10/2007 z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008.

Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia 28 września 2007r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2007.

Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia 19 października 2007r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2007.

Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 7 września 2007r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2007.

Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2007

Zarządzenie Nr 5/2007 z dnia 31 maja 2007 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2007

Zarządzenie Nr 2/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących poniesionych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szamocin, użytku

Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2007

Zarządzenie nr 3/2006 z dnia 21.08.2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursu pn. "Tu żyję, tu mieszkam"

Zarządzie nr 2/2006 z dnia 24.03.2006 r. w sprawie powołania Komisji d/s opiniowania wniosków o umorzenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 24.03.2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania ekwiwalentu za używanie reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilneg oraz jego Zas

Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 30 marca 2007 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2007

Zarządzenie nr 1/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 06.04.2005 r. w sprawie ustalenia dnia 08 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szamoc

Zarządzenie nr 2/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 05.10.2005 r. w sprawie zasad przydzielania sprzątaczce Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie odzieży i obuwia roboczego