Oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej