Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG Szamocin za 2019 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG Szamocin za 2018 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG Szamocin za 2017 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG Szamocin za 2016 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe