Podstawy prawne działania, kompetencje

Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2014 o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Zaświadczenie.pdf

Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Zaświadczenie.pdf

Uchwała nr XXI/139/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin