Zarządzenia - 2012

Zarządzenie nr 43/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie nr 43/12.pdf

Zarządzenie nr 42/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie nr 42/12.pdf

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gmin

Zarządzenie Nr 41/2012.pdf

Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gmin

Zarządzenie Nr 40/2012.pdf

Zarządzenie nr 39/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Zarządzenie nr 39/12.pdf

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2013-2020.

Zarządzenie Nr 38/2012.pdf

Zarządzenie nr 37/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza.

Zarządzenie nr 37/12.pdf

Zarządzenie nr 36/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie nr 36/12.pdf

Zarządzenie nr 35/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie nr 35/12.pdf

Zarządzenie nr 32/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczni

Zarządzenie 32/2012.pdf

Zarządzenie nr 26/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie nr 26/12.pdf

Zarządzenie nr 28/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubieg

Zarządzenie nr 28/12.pdf

Zarządzenie nr 30/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2012 roku oraz info

Zarządzenie nr 30/12.pdf

Zarządzenie nr 25/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 25/12.pdf

Zarządzenie nr 34/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie nr 34/12.pdf

Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 33/2012.pdf

Zarządzenie nr 31/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 31/2012.pdf

Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym n

Zarządzenie Nr 29/2012.pdf

zał Nr 1.doc

Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 24/2012.pdf

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu "Tu żyję Tu mieszkam 2012"

Zarządzenie Nr 23/2012.pdf

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty i wody położone na terenie Miasta i Gminy w Szamocin

Zarządzenie Nr 22/2012.pdf

Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty i wody położone na terenie Miasta i Gminy w Szamocin

Zarządzenie Nr 21/2012.pdf

Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiący

Zarządzenie Nr 11/2012.pdf

Zarządzenie Nr 19/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 19/12.pdf

Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty zajęte pod ogródki konsumenckie na rynku w Szamoci

Zarządzenie Nr 20/12.pdf

Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 17/12.pdf

Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie projektów statutów jednostek pomocniczyc

Zarządzenie Nr 15/12.pdf

Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty i wody położone na terenie Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie Nr 18/2012.pdf

Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za rok 2011

Zarządzenie Nr 16/2012.pdf

Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach uzupełniajacych do Rady Miasta i Gmi

Zarządzenie Nr 14/12.pdf

Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 13/12.pdf

Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy S

Zarządzenie Nr 12/2012.pdf

Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lipia Góra dotyczących reorganizacji jednoste

Zarządzenie Nr 10/2012.pdf

Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 9/2012.pdf

Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tyt

Zarządzenie Nr 8/2012.pdf

Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadania

Zarządzenie Nr 7/2012.pdf

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie por

Zarządzenie Nr 6/2012.pdf

Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie prz

Zarządzenie Nr 5/2012.pdf

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie dzi

Zarządzenie Nr 4/2012.pdf

Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie kul

Zarządzenie Nr 3/2012.pdf

Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie wsp

Zarządzenie Nr 2/2012.pdf

Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 1/2012.pdf