Zarządzenia - 2014

Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 53/2014.pdf

Zarządzenie nr 51/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i regulaminu pracy Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Zarządzenie nr 51/14.pdf

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań p

Zarządzenie Nr 50/2014.pdf

Zarządzenie nr 49/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014r.

Zarządzenie nr 49/14.pdf

Zarządzenie nr 48/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014r.

Zarządzenie nr 48/14.pdf

Zarządzenie Nr 47 / 2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamoc

Zarządzenie  Nr 47 / 2014.pdf

Zarządzenie Nr 46/ 2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin

Zarządzenie  Nr 46/ 2014.pdf

Zarządzenie Nr 45 / 2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamoc

Zarządzenie Nr  45 / 2014.pdf

Zarządzenie Nr 44 / 2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr  44 / 2014.pdf

Zal nr 1 do zarządzenia Nr  44 / 2014.pdf


Zarządzenie Nr 43/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok

Zarządzenie Nr 43/14.pdf

Zarządzenie Nr 42/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2015 - 2022

Zarządzenie Nr 42/14.pdf

Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za pierwsze półrocze 2014 roku

Zarządzenie nr 31/2014.pdf

Zarządzenie Nr 29/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie : zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Zarządzenie Nr 29/14.pdf

Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego d/s obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powi

Zarządzenie nr 39/2014.pdf

Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do r

Zarządzenie nr 40/2014.pdf

Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gm

Zarządzenie nr 38/2014.pdf

Zarządzenie nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do zamiany, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie nr 37/2014.pdf

Zarządzenie nr 36/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014r.

 Zarządzenie nr 36/14.pdf

Zarządzenie nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 35/14.pdf

Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 września 2014r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komite

Zarządzenie Nr 34/14.pdf

Zarządzenie nr 33/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 września 2014 r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014r.

Zarządzenie Nr 33/14.pdf

Zarządzenie Nr 32/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie : zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Zarządzenie Nr 32/14.pdf

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktyczny

Zarządzenie Nr 30/2014.pdf

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konkursu "Tu żyje tu mieszkam 2014

Zarządzenie Nr 27/2014.pdf

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoc

Zarządzenie Nr 28/2014.pdf

Zarządzenie Nr 21/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie : zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Zarządzenie nr 21/14.pdf

Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 26/14.pdf

Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 25/14.pdf

Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 24/14.pdf

Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 23/14.pdf

Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 22/14.pdf

Zarządzenie nr 20/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok.

Zarządzenie nr 20/14.pdf

Zarządzenie nr 19/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok.

Zarządzenie nr 19/14.pdf

Zarządzenie nr 18/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok.

Zarządzenie nr 18/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zmiany człanka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Józefowicach

Zarządzenie Nr 17/2014.pdf

Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarz

Zarządzenie nr 16/2014.pdf

Zarządzenie nr 15/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok.

Zarządzenie nr 15/14.pdf

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących włas

Zarządzenie Nr 14/2014.pdf

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejski

Zarządzenie Nr 13/2014.pdf

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2014 rok

Zarządzenie Nr 10/2014.pdf

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2013 r.

Zarządzenie Nr 9/2014.pdf

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitet

Zarządzenie Nr 11/2014.pdf

Zarządzenie nr 7/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 7/2014.pdf

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań

Zarządzenie  Nr 8/2014.pdf

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta i Gminy Szam

Zarządzenie Nr 6/2014.pdf

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin w

Zarządzenie Nr 5/2014.pdf

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamoci

Zarządzenie Nr 4/2014.pdf

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr  2 / 2014.pdf

Wzory oferty.pdf

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin w

Zarządzenie Nr  3 / 2014.pdf

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytuł

Zarządzenie Nr  1 / 2014.pdf