Zarządzenia - 2016

Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT przez Gminę Sza

Zarządzenie nr 39/2016.pdf

Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 41/2016.pdf

Zarządzenie nr 40/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 r.

Zarządzenie nr 40/2016.pdf

Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizacje zadań pub

Zarządzenie nr 38/2016.pdf

Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sza

Zarządzenie nr 37/2016.pdf

Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Zarządzenie nr 35/2016.pdf

Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Zarządzenie nr 36/2016.pdf

Zarządzenie Nr 34 / 2016 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamoc

Zarządzenie  Nr 34 / 2016.pdf

Zarządzenie Nr 33/ 2016 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin

Zarządzenie  Nr 33/ 2016.pdf

Zarządzenie nr 32 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamoc

Zarządzenie nr  32 / 2016.pdf

Zarządzenie nr 31 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin w 2017 ro

Zarządzenie nr  31 / 2016.pdf

Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyi zamiany, stanowiących własność Miasta

Zarządzenie nr 30/2016.pdf

Zarządzenie nr 29/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2016 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2024

Zarządzenie nr 29/16.pdf

Zarządzenie nr 28/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok.

Zarządzenie nr 28/16.pdf

Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Zarządzenie nr 27/2016.pdf

Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Zarządzenie nr 25/2016.pdf

Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gmin

Zarządzenie nr 26/2016.pdf

Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 22/2016.pdf

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiący

Zarządzenie nr 21/2016.pdf

Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie nr 18/2016.pdf

Zarządzenie nr 13/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ub

Zarządzenie nr 13/16.pdf

Zarządzenie nr 11/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Zarządzenie nr 11/16.pdf

Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktyc

Zarządzenie nr 19/2016.pdf

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu "Tu żyję tu mieszkam 2016"

Zarządzenie nr 16/2016.pdf

Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Zarządzenie nr 15/2016.pdf

Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie nr 14/2016.pdf

Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sza

Zarządzenie nr 12/2016.pdf

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie nr 10/2016.pdf

Zarządzenie nr 9/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok.

Zarządzenie nr 9/16.pdf

Zarządzenie nr 8/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok.

Zarządzenie nr 8/16.pdf

Zarządzenie nr 5/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2015 rok.

Zarządzenie nr 5/16.pdf

Zarządzenie nr 6/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok.

Zarządzenie nr 6/16.pdf

Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sza

Zarządzenie nr 7/2016.pdf

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie nr 4/2016.pdf

Zarządzenie nr 3/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok.

Zarządzenie nr 3/2016.pdf

Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie nr 2/2016.pdf

Zarządzenie nr 1/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu

Zarządzenie nr 1/16.pdf