Zarządzenia - 2018

Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 70/2018.pdf

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018 - 2026.

Zarządzenie nr 69/2018.pdf

Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 68/2018.pdf

Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 66/2018.pdf

Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoc

Zarządzenie Nr  65/2018.pdf

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoc

Zarządzenie Nr  64/2018.pdf

Zarządzenie Nr 63 / 2018 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 04 grudzień 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 63 / 2018.pdf

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin w z

Zarządzenie Nr 62/2018.pdf

Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin w z

Zarządzenie Nr 61/2018.pdf

Zarządzenie Nr 60 / 2018 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin w 2019 roku

Zarządzenie Nr 60 / 2018.pdf

Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 59/2018.pdf

Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przet

Zarządzenie nr 58/2018.pdf

Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocinna 2019 rok

Zarządzenie nr 53/2018.pdf

Zarządzenienr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2019-2027

Zarządzenie nr 52/2018.pdf

Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 57/2018.pdf

Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodz

Zarzadzenie nr 55/2018.pdf

Zarzadzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szam

Zarzadzenie nr 54/2018.pdf

Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącej Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 51/2018.pdf

Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc

Zarządzenie nr 50/2018.pdf

Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026.

Zarządzenie nr 47/2018.pdf

Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 49/2018.pdf

Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 48/2018.pdf

Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących łasność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie Nr 46/2018.pdf

Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy S

Zarządzenie Nr  45/2018.pdf

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 1 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy S

Zarządzenie Nr  44/2018.pdf

Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 43/2018.pdf

Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 41/2018.pdf

Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2011Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sp

Zarządzenie  NR 42/2018.pdf

Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 11 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szam

Zarządzenie Nr  40/2018.pdf

Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2018 roku oraz in

Zarządzenie nr 37/2018.pdf

Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 21/2018.pdf

Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 39/2018.pdf

Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komite

Zarządzenie nr 38/2018.pdf

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność M i G Szamocin prze

Zarządzenie nr 36/2018.pdf

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie : ogłoszenia trzeciego przetargu i obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieogra

Zarządzenie nr 35/2018.pdf

Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wł

Zarządzenie nr 34/2018.pdf

Zarządzenie NR 32/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej

Zarządzenie NR 32/2018.pdf

Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 30/2018.pdf

Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ub

Zarządzenie nr 29/2018.pdf

Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 28/2018.pdf

Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Mieście i Gminie Szamocin

Zarządzenie nr 31/2018.pdf

Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na dyrektora

Zarządzenie nr 27/2018.pdf

Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoc

Zarządzenie nr 26/2018.pdf

Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoc

Zarządzenie nr 25/2018.pdf

Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie

Zarządzenie nr 24/2018.pdf

Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetar

Zarządzenie nr 23/2018.pdf

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie składu komisji przetargowej do prowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność

Zarządzenie nr 22/2018.pdf

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok.

Zarządzenie nr 20/2018.pdf

Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin p

Zarządzenie nr 19/2018.pdf

Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026.

Zarządzenie nr 18/2018.pdf

Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 16/2018.pdf

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie nr 15/2018.pdf

Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2017 rok.

Zarządzenie nr 13/2018.pdf

Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie nr 12/2018.pdf

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 marca 2018 roku powołania Zespołu Roboczego sprawie opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie G

Zarządzenie Nr 11/2018.pdf

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Szamocin w sprawie opracow

Zarządzenie Nr 10/2018.pdf

Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 marca 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin pr

Zarządzenie nr 9/2018.pdf

Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 marca 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin p

Zarządzenie nr 8/2017.pdf

Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin p

Zarządzenie nr 7/2018.pdf

Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Zarządzenie nr 6/2018.pdf

Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026.

Zarządzenie nr 5/2018.pdf

Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie

Zarządzenie nr 4/2018.pdf

Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta i Gminy Sza

Zarządzenie nr 3/2018.pdf

Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospoda

Zarządzenie nr 2/2018.pdf

Załącznik do zarządzenia nr 2/2018.pdf

Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 1/2018.pdf