Zarządzenia - 2019

Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Szamocin

Zarządzenie Nr 86/2019.pdf

Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Zarządzenie Nr 85/2019.pdf

Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Program współpracy Miasta i Gminy Szamocin z

Zarządzenie Nr 84/2019.pdf

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 83/2019.pdf

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotyc

Zarządzenie Nr  82/2019.pdf

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Zarządzenie Nr 81/2019.pdf

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "ds. gospodarowania odpadami" w UMiG w Szamoci

Zarządzenie Nr 80/2019.pdf

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań p

Zarządzenie Nr 79/2019.pdf

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drod

Zarządzenie Nr  78/2019.pdf

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipia Góra

Zarządzenie Nr 77/2019.pdf

Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin realizowan

Zarządzenie Nr 76/2019.pdf

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin realizowan

Zarządzenie Nr 75/2019.pdf

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Zarządzenie Nr 74/2019.pdf

Zarządzenie Nr 73/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 73/19.pdf

Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020-2028

Zarządzenie Nr 72/19.pdf

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 71/2019.pdf

Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność M i G Szamocin przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychcza

Zarządzenie Nr 70/2019.pdf

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność M i G Szamocin przeznaczonej

Zarządzenie Nr 69/2019.pdf

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ogłoszenia 1-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własnoś

Zarządzenie Nr 68/2019.pdf

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia 1-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabud.j stanowiącej włas

Zarządzenie Nr 67/2019.pdf

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie 1-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność MiG

Zarządzenie Nr 66/2019.pdf

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Zarządzenie Nr 65/2019.pdf

Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze

Zarzadzenie nr 64/2019. pdf

Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w dr

Zarządzenie nr 63/2019.pdf

Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w dr

Zarzadzenie nr 62/2019.pdf

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia struktury inwenteryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 61/2019.pdf

Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji składników majątkowych mienia gminnego

Zarządzenie Nr 60/2019.pdf

Zarządzenie Nr 58/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Zarządzenie Nr 58/19.pdf

Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w podmiocie projektu "Program współpracy Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 59/2019.pdf

Zarządzenie Nr 57/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2019r w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 44/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 s

Zarządzenie Nr 57/19.pdf

Zarządzenie nr 44a/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarzą

Zarządzenie nr 44a/2019.pdf

Zarządzenie Nr 56/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Zarządzenie Nr 56/19.pdf

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu.

Zarządzenie Nr 55/2019.pdf

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Szamocin sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowan

Zarządzenie Nr 49/2019.pdf

Zarządzenie Nr 36/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Zarządzenie Nr 36/19.pdf

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu " Tu żyję, tu mieszkam 2019".

Zarządzenie Nr 35/2019.pdf

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2019-2027

Zarządzenie Nr 26/2019.pdf

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opracowania planu ewakuacji / przyjęcia ludności.

Zarządzenie Nr 15/2019.pdf

Zarzadzenie nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przeta

Zarządzenie nr 54/2019.pdf

Zarzadzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przeta

Zarządzenie nr 53/2019.pdf

Zarzadzenie nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przeta

Zarządzenie nr 52/2019.pdf

Zarzadzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przez

Zarządzenie nr 51/2019.pdf

Zarzadzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przez

Zarządzenie nr 50/2019.pdf

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza MiG Szamocin z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność MiG Szamocin przeznaczonych do

Zarządzenie Nr 48/2019.pdf

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność MiG Szamocin przeznac

Zarządzenie Nr 47/2019.pdf

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 46/2019.pdf

Zarządzenie Nr 44/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Zarządzenie nr 44/2019.pdf

Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na d

Zarządzenie nr 45/2019.pdf

Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2019 roku oraz in

Zarządzenie nr 43/2019.pdf

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezab

Zarządzenie Nr 42/2019.pdf

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 41/2019.pdf

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących w

Zarządzenie Nr 40/2019.pdf

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do nadzoru nad głosowaniem w ramach funduszu obywatelskiego na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 39/2019.pdf

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 38/2019.pdf

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 37/2019.pdf

Zarządzenie Nr 34/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 lipca 2019 w sprawie powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj

Zarządzenie Nr 34/19.pdf

Zarządzenie Nr 27/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.

Zarządzenie Nr 27/19.pdf

Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 33/2019.pdf

Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 r.

Zarządzenie nr 31/2019.pdf

Zarzadzenie nr 32/2019 Buurmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie nr 32/2019.pdf

Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiacych własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 30/2019.pdf

Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nieruchomości stanowiacych własność Miasta

Zarządzenie nr 29/2019.pdf

Zarzadzenie Nr 28/2019 Burmistrza MiG Szamocin z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznac

Zarzadzenie Nr 28/2019.pdf

Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok.

Zarządzenie nr 25/2019.pdf

Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok.

Zarządzenie nr 23/2019.pdf

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów

Zarządzenie Nr 22/2019.pdf

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin p

Zarządzenie Nr 21/2019.pdf

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarzadzenie nr 20/2019.pdf

Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok.

Zarządzenie nr 19/2019.pdf

Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzon

Zarządzenie nr 18/2019.pdf

Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11.04.2019r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzą

Zarządzenie nr 14/2019.pdf

Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie nr 17/2019.doc

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie nr 16/2019.doc

Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej włas

Zarządzenie nr 13/2019.pdf

Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży stanowiącej własność Mias

Zarządzenie nr 12/2019.pdf

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok.

Zarządzenie nr 11/2019.pdf

Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu.

Zarządzenie nr 10/2019.pdf

Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2018 rok.

Zarządzenie nr 9/2019.pdf

Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 8/2019.pdf

Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i radysołeckiej Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 7/2019.pdf

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego SP

Zarządzenie nr 6/201.pdf

Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego GP

Zarządzenie nr 5/2019.pdf

Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szamoci

Zarządzenie nr 4/2019.pdf

Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 3/2019.pdf

Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabud

Zarządzenie nr 2/2019.pdf

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoc

Zarządzenie Nr  1/2019.pdf