Zarządzenia - 2021

Zarządzenie Nr 49/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin re

Zarządzenie Nr 49/21.pdf

Zarządzenie Nr 48/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy

Zarządzenie Nr 48/21.pdf

Zarządzenie Nr 47/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021r.

Zarządzenie Nr 47/21.pdf

Zarządzenie Nr 46/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2021-2029

Zarządzenie Nr 46/21.pdf

Zarządzenie Nr 45/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2

Zarządzenie Nr 45/21.pdf

Zarządzenie Nr 44/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań public

Zarządzenie Nr 44/21.pdf

Zarządzenie Nr 43/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021r.

Zarządzenie Nr 43/21.pdf

Zarządzenie Nr 42/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin realizowanych w 2

Zarządzenie Nr 42/21.pdf

Zarządzenie Nr 41/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin realizowanych w 2

Zarządzenie Nr 41/21.pdf

Zarządzenie Nr 40/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin realizowanych w

Zarządzenie Nr 40/21.pdf

Zarządzenie Nr 39/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa pra

Zarządzenie Nr 39/21.pdf

Zarządzenie nr 38/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2022 rok

Zarządzenie nr 38/21.pdf

Zarządzenie nr 37/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2022-2030

Zarządzenie nr 37/21.pdf

Zarządzenie Nr 36/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu wynajmowania świetlic wiejskich w Gminie Szamocin

Zarządzenie Nr 36/21.pdf

Zarządzenie Nr 35/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 35/21.pdf

Zarządzenie Nr 34/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 34/21.pdf

Zarządzenie Nr 33/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie

Zarządzenie Nr 33/21.pdf

Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 32/21.pdf

Zarządzenie Nr 31/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu.

Zarządzenie Nr 31/21.pdf

Zarządzenie Nr 30/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Szamocin.

Zarządzenie Nr 30/21.pdf

Zarządzenie nr 29/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 września 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze: „Kierownika Miejsko – Gminnego Ośro

Zarządzenie nr 29/21.pdf

Zarządzenie Nr 28/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Program współpracy Miasta i Gminy Szamocin z or

Zarządzenie Nr 28/21.pdf

Zarządzenie Nr 27/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 27/21.pdf

Zarządzenie Nr 26/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów

Zarządzenie Nr 26/21.pdf

Zarządzenie Nr 25/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za pierwsze półrocze 2021r. oraz

Zarządzenie Nr 25/21.pdf

Zarządzenie Nr 24/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 24/21.pdf

Zarządzenie nr 23/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „ds. kontroli finansowej” w Urzędzie Miasta i G

Zarządzenie nr 23/21.pdf

Zarządzenie Nr 22/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 22/21.pdf

Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzamin

Zarządzenie Nr 19/21.pdf

Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ub

 Zarządzenie Nr 18/21.pdf

Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „ds. rozwoju gminy” w Urzędzie Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie nr 20/2021.pdf

Zarządzenie Nr 21/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Tu żyję tu mieszkam 2021"”

Zarządzenie nr 21/21.pdf

Zarządzenie Nr 17/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do nadzoru nad głosowaniem w ramach funduszu obywatelskiego na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 17/21.pdf

Zarządzenie nr 16/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej G

Zarządzenie nr 16/21.pdf

Zarządzenie nr 15/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 15/21.pdf

Zarządzenie Nr 14/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Zarządzenie Nr 14/21.pdf

Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 13/21.pdf

Zarządzenie Nr 12/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania i składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 12/21.pdf

Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 11/21.pdf

Zarządzenie Nr 10/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Szamocin.

Zarządzenie Nr 10/21.pdf

Zarządzenie Nr 9/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 9/21.pdf

Zarządzenie Nr 8/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2020r.

Zarządzenie Nr 8/21.pdf

Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 7/21.pdf

Zarządzenie Nr 6/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu

Zarządzenie Nr 6/21.pdf

Zarządzenie Nr 5/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w t

Zarządzenie Nr 5/21.pdf

Zarządzenie Nr 3/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021

Zarządzenie Nr 3/21.pdf

Zarządzenie Nr 2/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 23 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mi

 Zarządzenie Nr 2/21.pdf

Zarządzenie Nr 1/21 Burmistrz Miasta I Gminy Szamocin z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 1/21.pdf