Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Szamocin na lata 2021 - 2036

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 października 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw

Obwieszczenie.pdf

Formularz.docx

Projekt założeń... Gmina Szamocin.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 5.pdf

Załącznik nr 6.pdf

Załącznik nr 7.pdf

Załącznik nr 8.pdf

Załącznik nr 9.pdf

Załącznik nr 10.pdf

Załącznik nr 10_1.pdf

Załącznik nr 10_2.pdf

Załącznik nr 10_3.pdf