Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Zarządzenie Nr 39/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa praModyfikacja dokumentu2022-01-19 12:19:24Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 39/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa praModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:46:43Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 39/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa praModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:46:33Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 5/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin realizoModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:36:10Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 5/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin realizowanych w Utworzenie dokumentu2022-01-18 14:34:12Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 4/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2022-2030Modyfikacja dokumentu2022-01-18 14:33:21Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 3/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rokModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:33:10Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 4/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2022-2030Utworzenie dokumentu2022-01-18 14:31:34Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 3/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rokUtworzenie dokumentu2022-01-18 14:29:53Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 49/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy SzModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:22:08Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 48/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GminyModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:21:46Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rokUsunięcie dokumentu2022-01-18 14:20:28Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 49/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin reUtworzenie dokumentu2022-01-18 14:15:53Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 48/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GminyUtworzenie dokumentu2022-01-18 14:15:11Piotr Stromyło
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,polegającego na: „Budowie obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą na teUtworzenie dokumentu2022-01-18 13:08:25Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 2/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Szamocin do podejmowania czynności, prowadzenia postęUtworzenie dokumentu2022-01-13 10:34:57Piotr Stromyło
Decyzja Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 22 października 2021 w sprawie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. ZacharzynModyfikacja dokumentu2022-01-11 14:37:48Piotr Stromyło
Decyzja Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 22 października 2021 w sprawie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. ZacharzynModyfikacja dokumentu2022-01-11 14:36:57Piotr Stromyło
Obwieszczenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 22 października 2021 w sprawie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. ZacharzynModyfikacja dokumentu2022-01-11 14:35:04Piotr Stromyło
Obwieszczenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 22 października 2021 w sprawie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. ZacharzynModyfikacja dokumentu2022-01-11 14:34:19Piotr Stromyło