Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 13 lipca 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-07-13 14:44:35Michał Świerczyński
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 13 lipca 2021 r.Publikacja dokumentu2021-07-13 14:42:47Michał Świerczyński
Informacja z otwarcia ofert - "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie"Utworzenie dokumentu2021-07-13 12:52:52Piotr Stromyło
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w HeliodorowieUtworzenie dokumentu2021-07-13 12:50:14Piotr Stromyło
Decyzja Dyrektora RZGW w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szamocin na okres 3Modyfikacja dokumentu2021-07-07 14:57:32Piotr Stromyło
Decyzja Dyrektora RZGW w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szamocin na okres 3Utworzenie dokumentu2021-07-07 14:57:11Piotr Stromyło
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dnia 7 lipca 2021 - działka nr 46Utworzenie dokumentu2021-07-07 14:48:45Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminUtworzenie dokumentu2021-07-07 11:40:17Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubUtworzenie dokumentu2021-07-07 11:39:32Piotr Stromyło
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „ds. rozwoju gminy” w Urzędzie Miasta i Gminy SzUtworzenie dokumentu2021-07-06 14:02:30Piotr Stromyło
Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „ds. rozwoju gminy” w Urzędzie Miasta i Gminy SzamocinPublikacja dokumentu2021-07-06 11:02:36Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 21/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Tu żyję tu mieszkam 2021"”Utworzenie dokumentu2021-07-05 10:55:11Michał Świerczyński
Zarządzenie Nr 21/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Tu żyję tu mieszkam 2021"”Publikacja dokumentu2021-07-05 10:52:43Michał Świerczyński
Uchwała nr XX/205/21 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/199/21 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoruUtworzenie dokumentu2021-06-30 12:32:14Piotr Stromyło
Uchwała nr XX/204/21 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy SzamocinUtworzenie dokumentu2021-06-30 12:31:04Piotr Stromyło
Uchwała nr XX/203/21 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania pisma według właściwościUtworzenie dokumentu2021-06-30 12:30:13Piotr Stromyło
Uchwała nr XX/202/21 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówUtworzenie dokumentu2021-06-30 12:25:36Piotr Stromyło
Uchwała nr XX/201/21 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rokUtworzenie dokumentu2021-06-30 12:16:43Piotr Stromyło
Uchwała nr XX/200/21 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2021-2029Utworzenie dokumentu2021-06-30 12:15:45Piotr Stromyło
Wyniki głosowań XX sesji Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 24 czerwca 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-06-30 12:12:17Piotr Stromyło