Opinie i uchwały RIO

Uchwała Nr SO.-11/0952/92/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin n

Uchwała Nr SO.-11/0952/92/2021.pdf

Uchwała Nr SO-11/0951/593/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gmi

Uchwała Nr SO-11/0951/593/2021.pdf

Uchwała Nr SO-11/0957/92/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Pro

Uchwała Nr SO-11/0957/92/2021.pdf

Uchwała SO-11/0953/30/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miast

Uchwała SO-11/0953/30/2021.pdf

Uchwała Nr SO-11/0955/4/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Uchwała Nr SO-11/0955/4/2021.pdf

Uchwała Nr SO -11/0954/57/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szam

Uchwała Nr SO -11/0954/57/2021.pdf

Uchwała Nr SO.0957/32/11/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finan

Uchwała Nr SO.0957/32/11/2020.pdf

Uchwała Nr SO. 0952/32/11/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin n

Uchwała Nr SO. 0952/32/11/2020.pdf

Uchwała Nr SO.0951/70/D/11/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Szamoci

Uchwała Nr SO.0951/70/D/11/2020.pdf

Uchwała Nr SO. 0953/46/17/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżet

Uchwała Nr SO. 0953/46/17/2020.pdf

Uchwała Nr SO-0950/39/17/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto i Gminę Szamocin pożycz

Uchwała Nr SO-0950/39/17/2020.pdf

Uchwała Nr SO.0955/1/17/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sza

Uchwała Nr SO.0955/1/17/2020.pdf

Uchwała Nr SO.0954/14/17/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sz

Uchwała  Nr SO.0954/14/17/2020.pdf

Uchwała nr SO.0950/2/17/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto i Gminę Szamocin pożyczki

Uchwała nr SO.0950/2/17/2020.pdf

Uchwała nr SO.0951/8/D/17/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwa

Uchwała nr SO.0951/8/D/17/2020.pdf

Uchwała nr SO.0951/11/P/17/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy

Uchwała nr SO.0951/11/P/17/2020.pdf

Uchwała Nr SO.0952/19/17/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała  Nr SO.0952/19/17/2019.pdf

Uchwała Nr SO.0957/19/17/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi

Uchwała  Nr SO.0957/19/17/2019.pdf

Uchwała Nr SO.0951/65/D/17/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Szamocin deficytu budżetu ustal

Uchwała  Nr SO.0951/65/D/17/2019.pdf

Uchwała Nr SO. 0953/51/17/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżet

Uchwała Nr SO. 0953/51/17/2019.pdf

Uchwała Nr SO. 0950/31/17/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Szamoci

Uchwała Nr SO. 0950/31/17/2019.pdf

Uchwała Nr SO-0955/5/17/2019 SO RIO w Poznaniu z dnia 6 maja 2019 roku w w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Szamocinie o udzielenie Burmistrzowi MiG Szam

Uchwała Nr SO-0955/5/17/2019.pdf

Uchwała Nr SO.0954/65/17/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetuj Gminy Szamocin za 2018 rok wraz z informacją

Uchwała Nr SO.0954/65/17/2019.pdf

Uchwała nr SO.0951./6/D/17/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwa

Uchwała nr SO.0951/6/D/17/2018.pdf

Uchwała nr SO.0951/P/17/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw Poznaniu z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Szam

Uchwała nr SO.0951/P/17/2019.pdf

Uchwała Nr SO.0957/47/17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy F

Uchwała  Nr SO.0957/47/17/2018.pdf

Uchwała Nr SO.0952/47/17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamoci

Uchwała  Nr SO.0952/47/17/2018.pdf

Uchwała Nr SO.0951/80/D/17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w pr

Uchwała  Nr SO.0951/80/D/17/2018.pdf

Uchwała Nr SO-0953/49/17/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 25 września 2017 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za pierwsze

Uchwała Nr SO-0953/49/17/2018.pdf

Uchwała Nr SO. 0950/23/17/2018 Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Szamocin

Uchwała Nr SO. 0950/23/17/2018

Uchwała Nr SO.0954/29/17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetuj Gminy Szamocin na

Uchwała Nr SO.0954/29/17/2018.pdf

Uchwała Nr SO-0951/14/D/17/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 roku w w sprawiea opini o możliwości sfinansowania przez Gminę Szamocin deficytu budżetu ustalonego

Uchwała Nr SO-0951/14/D/17/2018.pdf

Uchwała Nr SO-0951/15/17/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 roku w w sprawiea opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szamocin

Uchwała Nr SO-0951/15/17/2018.pdf

Uchwała Nr SO.0951/81/D/17/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w pro

Uchwała Nr SO.0951/81/D/17/2017.pdf

Uchwała Nr SO.0957/30/17/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi

Uchwała Nr SO.0957/30/17/2017.pdf

Uchwała Nr SO.0952/30/17/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szamocin na 2018

Uchwała Nr SO.0952/30/17/2017.pdf

Uchwała Nr SO.0953/32/19/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 14 września 2017 roku wyrażającą opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za pierwsze

Uchwała Nr SO.0953/32/19/2017.pdf

Uchwała Nr SO-0950/44/19/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 12 lipca 2017 roku w w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Szamocin

Uchwała Nr SO-0950/44/19/2017.pdf

Uchwała Nr SO-0955/3/19/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2017 roku w w sprawie opinii o wniosku Komisji rewizyjnej Rady MiG Szamocin o udzielenie Burmistrzowi Miasta

Uchwała Nr SO-0955/3/19/2017.pdf

Uchwała Nr SO-0954/36/19/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2017 roku w w sprawiea opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szamocin za 2016 rok

Uchwała Nr SO-0954/36/19/2017.pdf

Uchwała Nr SO-0954/18/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2015 roku w w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2014 rok

Uchwała Nr SO-0954/18/13/Pi/2015.pdf

Uchwała Nr SO-0951/50/P/19/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szamocin

Uchwała Nr SO-0951/50/P/19/2017.pdf

Uchwała Nr SO-0951/43/D/19/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2017 roku w w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2017r

Uchwała Nr SO-0951/43/D/19/2017.pdf

Uchwała Nr SO-0957/56/19/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2016 roku w w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szamocin.

Uchwała Nr SO-0957/56/19/2016.pdf

Uchwała Nr SO-0952/56/19/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2016 roku w w sprawiea opini o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szamocin na 2017 rok

Uchwała Nr SO-0952/56/19/2016.pdf

Uchwała Nr SO-0951/91/D/19/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2016 roku w w sprawie opini o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej

Uchwała Nr SO-0951/91/D/19/2016.pdf

Uchwała nr SO-0953/51/19/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 września 2016 r. wyrażającego opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i

Uchwała nr SO-0953/51/19/2016.pdf

Uchwała Nr SO-0955/3/13/Pi/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2016 roku w w sprawie opini o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin o udzielenie Burmi

Uchwała Nr SO-0955/3/13/Pi/2016.pdf

Uchwała Nr SO-0954/3/13/Pi/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 18 marca 2016 roku w w sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2015 rok

Uchwała Nr SO-0954/3/13/Pi/2016.pdf

Uchwała Nr SO-0951/15p/13/Pi/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2016 roku w w sprawiea opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr SO-0951/15p/13/Pi/2016.pdf

Uchwała Nr SO-0951/6d/13/Pi/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2016 roku w w sprawiea wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżet

Uchwała Nr SO-0951/6d/13/Pi/2016.pdf

Uchwała Nr SO-0957/26/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2014 roku w w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy

Uchwała Nr SO-0957/26/13/Pi/2015.pdf

Uchwała Nr SO-0951/43d/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2015 roku w w sprawie opini o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej

Uchwała Nr SO-0951/43d/13/Pi/2015.pdf

Uchwała Nr SO-0952/26/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2015 roku w w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Uchwała Nr SO-0952/26/13/Pi/2015.pdf

Uchwała Nr SO-0953/32/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 17 września 2015 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za pierw

Uchwała Nr SO-0953/32/13/Pi/2015.pdf

Uchwała Nr SO-0950/17/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Miasto i Gminę Szamocin

Uchwała Nr SO-0950/17/13/Pi/2015.pdf

Uchwała Nr SO-0954/18/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2015 roku w w sprawiea opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2014 rok

Uchwała Nr SO-0954/18/13/Pi/2015.pdf

Uchwała Nr SO-0951/8p/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2015 roku w w sprawiea opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szamocin

Uchwała Nr SO-0951/8p/13/Pi/2015.pdf

Uchwała Nr SO-0957/32/13/Pi/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2014 roku w w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy

Uchwała Nr SO-0957/32/13/Pi/2014.pdf

Uchwała Nr SO-0952/32/13/Pi/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2014 roku w w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok

Uchwała Nr SO-0952/32/13/Pi/2014.pdf

Uchwała nr SO.-0953/32/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 września 2014 r.

Uchwała.pdf

Uchwała Nr SO-0951/42d/13/Pi/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 roku w w sprawiea opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i gminy Szamocin

Uchwała Nr SO-0951/42d/13/Pi/2014.pdf

Uchwała Nr SO-0951/24d/13/Pi/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 roku w w sprawiea opini o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miast

Uchwała Nr SO-0951/24d/13/Pi/2014.pdf

Uchwała Nr SO-0950/25/13/Pi/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2014 roku w w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Szamocin

Uchwała Nr SO-0950/25/13/Pi/2014.pdf

Uchwała Nr SO-0954/24/13/Pi/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2014 roku w w sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2013 rok

Uchwała Nr SO-0954/24/13/Pi/2014.pdf

Uchwała Nr SO-0951/54d/13/Pi/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 22 listopada 2012 roku w w sprawie wyrażenia opini o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwa

Uchwała Nr SO-0951/54d/13/Pi/2013.pdf

Uchwała Nr SO-0957/36/13/Pi/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finans

Uchwała Nr SO-0957/36/13/Pi/2013.pdf

Uchwała Nr SO-0952/36/13/Pi/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku w w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Uchwała Nr SO-0952/36/13/Pi/2013.pdf

Uchwała Nr SO0953/34/13Pi/2013 składu orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13 września 2013 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Miasta i Gm

Uchwała Nr SO0953/34/13Pi/2013.pdf

Uchwała Nr SO-0950/26/13/Pi/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2013 roku w w sprawie opini o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Szamocin

Uchwała Nr SO-0950/26/13/Pi/2013.pdf

Uchwała Nr SO-0954/29/15/Pi/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2012 roku w w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacji

Uchwała Nr SO-0954/29/15/Pi/2012.pdf

Uchwała Nr SO-0950/12/13/Pi/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 26 marca 2013 roku w w sprawie opini o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Szamocin

Uchwała Nr SO-0950/12/13/Pi/2013.pdf

Uchwała Nr SO-0954/32/13/Pi/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 roku w w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za rok

Uchwała Nr SO-0954/32/13/Pi/2013.pdf

Uchwała Nr SO-0951/23p/13/Pi/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2013 roku w w sprawie wyrażenia opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr SO-0951/23p/13/Pi/2013.pdf

Uchwała Nr SO-0951/16d/13/Pi/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2013 roku w w sprawie wyrażenia opini o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Szamocin deficytu

Uchwała Nr SO-0951/16d/13/Pi/2013.pdf

Uchwała Nr SO-0957/6/13/Pi/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 22 listopada 2012 roku w w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Mi

Uchwała Nr SO-0957/6/13/Pi/2012.pdf

Uchwała Nr SO-0952/6/13/Pi/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 22 listopada 2012 roku w w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok

Uchwała Nr SO-0952/6/13/Pi/2012.pdf

Uchwała Nr SO-0951/38d/13/Pi/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 22 listopada 2012 roku w w sprawie wyrażenia opini o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Szamocin deficyt

Uchwała Nr SO-0951/38d/13/Pi/2012.pdf

Uchwała Nr SO0950/65/13Pi/2012 składu orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wydania na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin opinii o możliwości spłaty kredy

Uchwała Nr SO0950/65/13Pi/2012.pdf

Sprostowanie do uchwały.pdf

Uchwała Nr SO.-0954/29/15/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2012 roku

Uchwała.pdf

Uchwała Nr SO0953/14/13Pi/2012 składu orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2012 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku Miasta i Gm

Uchwała Nr SO 0953/14/13Pi/2012.pdf

Uchwała Nr SO-0951/14p/15/Pi/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2012 roku w w sprawie wyrażenia opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szamocin

Uchwała Nr SO-0951/14p/15/Pi/2012.pdf

Uchwała Nr SO-0951/8d/15/Pi/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2012 roku w w sprawie wyrażenia opini o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Szamocin deficytu

Uchwała Nr SO-0951/8d/15/Pi/2012.pdf

Uchwała Nr SO-0952/6/15/Pi/2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok

Uchwała Nr SO-0952/6/15/Pi/2011.pdf

Uchwała Nr SO-0957/6/15/Pi/2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Mias

Uchwała Nr SO-0957/6/15/Pi/2011.pdf

Uchwała Nr SO-0951/40d/15/Pi/2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminy Szamocin deficytu

Uchwała Nr SO-0951/40d/15/Pi/2011.pdf

Uchwała Nr SO0953/8/15Pi/2011 składu orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2011 roku wdrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku Gminy Szamo

Uchwała Nr SO0953/8/15Pi/2011.pdf

Uchwała Nr SO-0950/37/15/Pi/2011 z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Szamocin

Uchwała Nr SO-0950/37/15/Pi/2011.pdf

Uchwała Nr SO-0950/38/15/Pi/2011 z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Szamocin

Uchwała Nr SO-0950/38/15/Pi/2011.pdf

Uchwała Nr SO-0951/30d/15/Pi/2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminy Szamocin deficytu budż

Uchwała Nr SO-0951/30d/15/Pi/2011.pdf

Uchwała Nr SO-0952/I/25/15/Pi/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok.

Uchwała Nr SO-0952/I/25/15/Pi/2010.pdf

uchwała Nr SO-0950/23/15/Pi/11 z dnia 13 maja 2010 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Szamocin

uchwała Nr  SO-0950/23/15/Pi/11.pdf

Uchwała Nr SO-0955/13/15/Pi/2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin, udzielenie B

Uchwała.pdf

Uchwała Nr SO-0954/24/15/Pi/2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2010, informacji o

Uchwała.pdf

Uchwała Nr SO-0951/10p/15/Pi/2011Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr SO-0951/10p/15/Pi/2011.pdf

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała.pdf

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok

Uchwała.pdf

Uchwała Nr SO -0951/16d/15/Pi/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2010r.

Uchwała.pdf

Opinia RIO SO-0950/16/15/Pi/10 z dnia 12 maja 2010 o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

Opinia.pdf

Opinia RIO SO-0950/15/15/Pi/10 z dnia 12 maja 2010 o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

Opinia.pdf

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza MiG Szamocin sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Opinia.pdf

Opinia RIO z dnia 13 stycznia 2010 w sprawie wyrażenia opini o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Szamocin deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2010 rok

Opinia.pdf

Opinia RIO z dnia 4 grudnia 2009 o prawidłowości prognozy długu publicznego

Opinia.pdf

Opinia RIO o projekcie budżety Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Opinia.pdf

Opinia RIO z dnia 9 marcza 2009 o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

Opinia.pdf

Opinia RIO o projekcie budżety Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

RIO.pdf

Opinia RIO o projekcie budżety Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

RIO.pdf

Opinia RIO o prognozie długu przedstawionej w zał. Nr3 do Zarzadzenia BMiG Szamocin Nr 48/2008 z dnia 14.11.2008 roku w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Opinia.pdf

Opinia RIO o prognozie długu przedstawionej w zał. Nr3 do Zarzadzenia BMiG Szamocin Nr 62/2007 z dnia 14.11.2007 roku w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Prognoza.pdf

Opinia RIO o prognozie długu przedstawionej w Zarzadzeniu Burmistrza Miasta i Gminy w Szamocinie Nr 72/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie spłaty długu Miasta i Gminy Szamocin w latac

Prognoza spłaty.pdf

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w zarzadzeniu Burmistrza Miasta i Gminy w Szamocinie Nr 48/2008 z dnia 14 listupada 2008 roku w sprawie projektu budżetu Miasta

Opinia Deficyt 2009.pdf

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w zarzadzeniu Burmistrza Miasta i Gminy w Szamocinie Nr 62/2007z dnia 14 listupada 2007 roku w sprawie projektu budżetu Miasta i

Opinia Deficyt 2008.pdf

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta i Gminy w Szamocinie Nr III/14/2007z dnia 28 gudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy

Opinia deficyt 2007.pdf

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza MiG Szamocin sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Opinia 2007.pdf

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza MiG Szamocin sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Opinia 2006.pdf

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza MiG Szamocin sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Opinia.pdf

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2009 rok

RIO 1.pdf

RIO 2.pdf

RIO 3.pdf

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza MiG Szamocin sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza MiG Szamocin sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok