Jesteś tutaj:   

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowanych zakładów budżetowych

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r.

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku

RB-30s.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Rb-30.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

RB-30.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2016

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2015

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013r.

Rb-30S.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Rb-30.pdf

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Rb-30.pdf