Informacje o wyborze oferenta

Informacja o wyborze oferty - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

Informacja o wyborze oferty - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

Informacja - link https://mgopsszamocin.bip.gov.pl/publiccontracts/view/34120

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Informacja z otwarcia ofert - "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie" II

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ścieżki rowerowej od ulicy parkowej w Szamocinie do granicy z Gminą Margonin

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa nowego ciągnika rolniczego o mocy 73 - 75 KM wraz z osprzętem

Informacja.pdf

Informacja o wyborze oferty - Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Szamocinie

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg w Gminie Szamocin - część nr 1: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie, część nr 2: Przebudowa dr

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wyposażenia na potrzeby Budynku Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie

Informacja.pdf

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty - Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2020/20021

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. 19 Stycznia –ul. Smolary w Szamocinie.

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW na Stacji Uzdatniania Wody w Szamocinie"

Info.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Nadolnik

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Szamocin

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych w Gminie Szamocin w okresie od dnia 07.01.2020 do dnia 22.12.2020 r.

Informacja.pdf

Informacja o wyborze oferty - Dotyczy: Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 72, 73, 74, 75. 76 i 77 poło

Informacja o wyborze oferty.pdf

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szamocin

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty - Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2019/2020

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Szamocin kredytu długoterminowego do wysokości 2 270 000 zł

Informacja o najkorzystniejszej ofercie.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Szamocin

Informacja.pdf

Informacja o wyborze oferty - Świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia posiłków dla osób dorosłych, podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - " Rozbudowa i Przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury - Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla Gminy Szamocin, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacja.pdf

Informacja o wyborze oferty - Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji zachodniej części Gminy Szamocin

Informacja o wyborze oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szamocin przy ul. Rolnej.

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu WJ przy Dworcowej w Szamocinie

Informacja.pdf

Informacja o wyborze oferty - Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żeglarskiej w Laskowie".

Informacja.pdf

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty - Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2018/2019

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Szamocinie

Informacja.pdf

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Szamocin kredytu długoterminowego do wysokości 2 700 000 zł

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Budowa ścieżki turystycznej wraz z tarasami widokowymi przy jeziorze „Siekiera” w Szamocinie.

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Dostawa montaż mebli biurowych i wyposażenia dla Urzędu Miasta Gminy Szamocin"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o wyborze oferty - Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych segregowanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Szamocin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa Drogi Gminnej – Ulice 19 Stycznia, Powstańców Wlkp., Kościelna W Szamocinie

Informacja.pdf