Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. 19 Stycznia - ul. Smolary w Szamocinie

Informacja.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW na Stacji Uzdatniania Wody w Szamocinie"

Info.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Nadolnik

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW na Stacji Uzdatniania Wody w Szamocinie

Informacja.pdf

Zamówienie publiczne - Informacja z otwarcia ofert - Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Szamocin

Informacja.pdf

Oswiadczenie grupa kapitalowa.doc