Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie" II

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie"

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych w Gminie Szamocin w okresie od dnia 07.01.2021 do dnia 22.12.2021 r. w ramach komunikacj

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Zakup wyposażenia na potrzeby Budynku Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. 19 Stycznia - ul. Smolary w Szamocinie

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Nadolnik

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW na Stacji Uzdatniania Wody w Szamocinie

Informacja.pdf

Zamówienie publiczne - Informacja z otwarcia ofert - Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Szamocin

Informacja.pdf

Oswiadczenie grupa kapitalowa.doc