Informacje z otwarcia ofert

Zamówienie publiczne - Informacja z otwarcia ofert - Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Szamocin

Informacja.pdf

Oswiadczenie grupa kapitalowa.doc

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Szamocin

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szamocin

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Zakup i dystrybucja paliwa gazowego na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Szamocin

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Udzielenie Gminie Szamocin kredytu długoterminowego do wysokości 2 270 000 zł

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno-zimowym 2019/2020

Informacja z otwarcia ofert.pl

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Szamocin

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i Przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - „Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla Gminy Szamocin, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami z dnia 1 luty 2019 r.

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szamocin przy ul. Rolnej.

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu wj przy ulicy Dworcowej w Szamocinie - III przetarg

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w Gminie Szamocin w okresie od dnia 02.01.2019 do dnia 20.12.

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części gminy obejmujące miejscowości Kosarzyn ... ( II postępowanie)

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Szamocin

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części gminy obejmujace miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nadolnik, Nałęcza, Raczyn,

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu wj przy ulicy Dworcowej w Szamocinie - II przeta

Informacja z otwarcia oferI - II przetarg.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu wj przy ulicy dworcowej w Szamocinie

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Żeglarskiej w Laskowie

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2018/2019

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Szamocinie

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Udzielenie Gminie Szamocin kredytu długoterminowego do wysokości 2 700 000 zł

Informacja z otwarcia.pdf

Informacja z otwarcia ofert -Budowa ścieżki turystycznej wraz z tarasami widokowymi przy jeziorze „Siekiera” w Szamocinie.

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa, montaż mebli i wyposażenia dla Urzędu Miasta i Gminy Szamocin

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych segregowanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Szamocin

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa Drogi Gminnej – Ulice 19 Stycznia, Powstańców Wlkp., Kościelna W Szamocinie

Informacja.pdf