Ogłoszenia o przetargach

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - Dostawa nowego ciągnika rolniczego o mocy 73 - 75 KM wraz z osprzętem

Ogłoszenie.pdf

SWZ.pdf

1. ogłoszenie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000137940%2F01

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.gminaszamocin.pl

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW W GMINIE SZAMOCIN

Ogłoszenie.pdf

SWZ.pdf

1. ogłoszenie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9578f-053b-9b31-6bc2-e90001287404

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem https://przetargi.gminaszamocin.pl

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD ULICY PARKOWEJ W SZAMOCINIE DO GRANICY Z GMINĄ MARGONIN

Ogłoszenie.pdf

SWZ.pdf

1. ogłoszenie e zamówienie: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d95719-215d-7790-6bc2-e90001286ee5

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.gminaszamocin.pl

Zamówienie publiczne - Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

SWZ.pdf

1. ogłoszenie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d93b9c-e2b4-3843-6ba1-d8000178f9ef

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.gminaszamocin.pl

Zamówienie publiczne - Przebudowa dróg w Gminie Szamocin - część nr 1: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie, część nr 2: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do

Ogłoszenie.pdf

SWZ.pdf

Ogłoszenie w Biuletynie zamówień Publicznych-link

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.gminaszamocin.pl

Zamówienie publiczne - Remont kuchni i zaplecza kuchennego z modernizacją instalacji wentylacyjnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych-link

Ogłoszenie.pdf

SWZ.pdf

Ogłoszenie w Biuletynie zamówień Publicznych-link

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.gminaszamocin.pl