Unieważnienie przetargu

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części gminy obejmujące miejscowości K

Informacja.pdf

Unieważnienie przetargu - Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części gminy obejmujace miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nadolnik, Nałęcza, Raczyn, Strz

Unieważnienie przetargu.pdf

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu wj przy ulicy Dworcowej w Szamocinie-II Prze

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - II Przetarg.pdf

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu wj przy ulicy Dworcowej w Szamocinie

Unieważnienie.pdf

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Budowa zjeżdżalni wodnych w Parku Miejskim w Szamocinie

unieważnienie.pdf