Zarządzenie Nr 3/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2008r w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Nr 3.pdf