Zarządzenie nr 5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Nr 5.pdf