Oświadczenie majatkowe za 2007r.

Gierlikowski.pdf