Zarządzenie nr 10/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Zarządzenie.pdf