Zarządzenie nr 13/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Zarządzenie Nr 13.pdf