Zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 07 listopada 2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Zarządzenie Nr 15.pdf