Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w zarzadzeniu Burmistrza Miasta i Gminy w Szamocinie Nr 62/2007z dnia 14 listupada 2007 roku w sprawie projektu budżetu Miasta i

Opinia Deficyt 2008.pdf