Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych,w tym na kier

Zarządzenie Nr 2/2010.pdf