Opinia RIO SO-0950/16/15/Pi/10 z dnia 12 maja 2010 o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

Opinia.pdf