Oświadczenie majątkowe Aldony Sałek za 2009 rok

Oświadczenie.pdf