Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała.pdf