Uchwała Nr SO-0954/24/15/Pi/2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2010, informacji o

Uchwała.pdf