Uchwała Nr SO-0951/40d/15/Pi/2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminy Szamocin deficytu

Uchwała Nr SO-0951/40d/15/Pi/2011.pdf