Uchwała Nr SO-0951/14p/15/Pi/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2012 roku w w sprawie wyrażenia opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szamocin

Uchwała Nr SO-0951/14p/15/Pi/2012.pdf