Oświadczenie majątkowe za 2011 r.-Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf