Zarządzenie Nr 2 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr  2 / 2013.pdf